<<< Keluar English Version    
KALKULATOR PCB
LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA
 
NAMA   
NOMBOR PENGENALAN DIRI   
BULAN   TAHUN   2012   
  
Status  
Status Perkahwinan  
                 
(Tandakan yang berkenaan)                 
Individu Kurang Upaya       Ya Tidak
Pasangan Kurang Upaya       Ya Tidak
                 

Anak (kandung/tiri/angkat)

      Bilangan anak yang dituntut oleh diri sendiri
- Masukkan bilangan anak mengikut kategori di bawah Kadar kelayakan 
        100%   50%  
(a) Di bawah 18 tahun
(b) 18 tahun dan ke atas yang masih belajar (termasuk sijil/matrikulasi)
(c) Lebih 18 tahun dan sedang belajar sepenuh masa di peringkat diploma ke atas (Malaysia) atau di peringkat ijazah dan ke atas (luar Malaysia)
(d) Kurang upaya
(e) Kurang upaya belajar di IPT
 
 
SARAAN/PCB/REBAT/POTONGAN TERKUMPUL BULAN SEBELUM DALAM TAHUN SEMASA (TERMASUK DI MAJIKAN LAMA)
RM
JUMLAH (RM)
Saraan/Manfaat Berupa Barangan (MBB)/Nilai Tempat Kediaman (NTK) terkumpul          
KWSP dan Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan [terhad RM6000 setahun]          
Saraan bersih terkumpul          
PCB bulanan terkumpul yang telah dibayar (termasuk PCB saraan tambahan)          
Jumlah terkumpul zakat/fi/levi yang telah dibayar          
Lain-lain potongan terkumpul 
         
           
SARAAN BULAN SEMASA
RM
JUMLAH (RM)
Saraan bulan semasa    
KWSP dan Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan [terhad RM6000 setahun]    
Jumlah saraan bersih bulan semasa          
Manfaat Berupa Barangan (MBB)        
Nilai Tempat Kediaman (NTK)        
           
SARAAN TAMBAHAN BULAN SEMASA
RM
JUMLAH (RM)
(Saraan tambahan merupakan saraan yang diterima selain daripada saraan bulanan biasa. Rujuk nota penerangan Jadual PCB untuk penerangan lanjut saraan tambahan). 
           
(a) Bonus        
(b) Tunggakan        
(c) Komisen        
(d) Ganjaran        
(e) Pampasan        
(f) Yuran pengarah        
(g) Bayaran kerja lebih masa (OT)        
(h) Lain-lain        
(i)  Jumlah saraan tambahan (a) hingga (h)        
           
(j) KWSP saraan tambahan [terhad RM6000 setahun] (a) hingga (h)    
(k)  Jumlah saraan tambahan bersih [(i)-(j)]        
           
POTONGAN BULAN SEMASA
RM
           
1)  Rawatan perubatan ibu bapa, keperluan khas dan penjaga ibu bapa [terhad kepada RM5000 setahun]
     
2)  Peralatan sokongan asas untuk kegunaan sendiri, suami/isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya [terhad kepada RM5000 setahun]
     
3)  Yuran pendidikan (sendiri) [terhad kepada RM5000 setahun]
     
4)  Perbelanjaan perubatan bagi penyakit yang sukar diubati atas diri sendiri, suami / isteri atau anak [terhad kepada RM5000 setahun]
 
(a)
 
5)  Pemeriksaan perubatan penuh atas diri sendiri, suami / isteri atau anak [terhad kepada RM500 setahun]
 
(b)
 
  Jumlah a + b [terhad kepada RM5000 setahun]
     
6)  Pembelian buku/majalah/jurnal/penerbitan untuk diri sendiri, suami / isteri atau anak [terhad kepada RM1000 setahun]
     
7)  Pembelian komputer peribadi untuk individu (potongan dibenarkan sekali dalam setiap 3 tahun) [terhad kepada RM3000]
     
8)  Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) [terhad kepada RM3000 setahun]
     
9)  Peralatan sukan [terhad kepada RM300 setahun]
     
10)  Bayaran alimoni kepada bekas isteri [terhad kepada RM3000 setahun]
     
11)  Premium insurans nyawa [terhad RM6000 setahun termasuk KWSP]
     
12)  Premium insurans pendidikan dan perubatan [terhad kepada RM3000 setahun]
     
13)  Premium anuiti tertangguh atau Caruman kepada Skim Persaraan Swasta[terhad kepada RM3000 setahun]
     
14)  Yuran langganan perkhidmatan internet jalur lebar [terhad kepada RM500 setahun]
     
15)  Faedah pinjaman perumahan [terhad kepada RM10000 setahun]
     
           
MAKLUMAT REBAT BULAN SEMASA
RM
Zakat atau Fitrah        
Fi / Levi yang dibayar oleh pemegang Pas Penggajian, Pas Lawatan (Kerja Sementara)        
           
SARAAN BULAN SEMASA
RM
Saraan bulan semasa  
           
SARAAN TAMBAHAN BULAN SEMASA
RM
(Saraan tambahan merupakan saraan yang diterima selain daripada saraan bulanan biasa. Rujuk nota penerangan Jadual PCB untuk penerangan lanjut saraan tambahan). 
           
(a) Bonus        
(b) Tunggakan        
(c)  Komisen        
(d) Ganjaran        
(e) Pampasan        
(f) Yuran pengarah        
(g) Bayaran kerja lebih masa (OT)        
(h) Lain-lain        
(i)  Jumlah saraan tambahan (a) hingga (h)        
           
MAKLUMAT REBAT BULAN SEMASA
RM
Fi / Levi yang dibayar oleh pemegang Pas Penggajian, Pas Lawatan (Kerja Sementara)        
           
 
 
Hak Cipta Terpelihara © Unit e-Apps, Bahagian Aplikasi e-Services, Lembaga Hasil Dalam Negeri.
Paling Sesuai Menggunakan IE.