<<< Keluar English Version    
KALKULATOR PCB
LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA
 
NAMA   
NOMBOR PENGENALAN DIRI   
BULAN   TAHUN   2014   
  
Status  
Status Perkahwinan  
                 
(Tandakan yang berkenaan)                 
Individu Kurang Upaya       Ya Tidak
Pasangan Kurang Upaya       Ya Tidak
                 

Anak (kandung/tiri/angkat)

      Bilangan anak yang dituntut oleh diri sendiri
- Masukkan bilangan anak mengikut kategori di bawah Kadar kelayakan 
        100%   50%  
(a) Di bawah 18 tahun
(b) 18 tahun dan ke atas yang masih belajar (termasuk sijil/matrikulasi)
(c) Lebih 18 tahun dan sedang belajar sepenuh masa di peringkat diploma ke atas (Malaysia) atau di peringkat ijazah dan ke atas (luar Malaysia)
(d) Kurang upaya
(e) Kurang upaya belajar di IPT
 
 
SARAAN/PCB/REBAT/POTONGAN TERKUMPUL BULAN SEBELUM DALAM TAHUN SEMASA (TERMASUK DI MAJIKAN LAMA)
RM
JUMLAH (RM)
Saraan/Manfaat Berupa Barangan (MBB)/Nilai Tempat Kediaman (NTK) terkumpul          
KWSP dan Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan [terhad RM6000 setahun]          
Saraan bersih terkumpul          
PCB bulanan terkumpul yang telah dibayar (termasuk PCB saraan tambahan)          
Jumlah terkumpul zakat yang telah dibayar          
Lain-lain potongan terkumpul 
         
           
SARAAN BULAN SEMASA
RM
JUMLAH (RM)
Nota : Mulai 1 Januari 2013, bayaran kerja lebih masa, elaun (bayar setiap bulan) dan komisen (bayar setiap bulan) dikategorikan sebagai saraan bulan semasa 
Saraan bulan semasa    
KWSP dan Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan [terhad RM6000 setahun]    
Jumlah saraan bersih bulan semasa          
Manfaat Berupa Barangan (MBB)        
Nilai Tempat Kediaman (NTK)        
           
SARAAN TAMBAHAN BULAN SEMASA
RM
JUMLAH (RM)
(Saraan tambahan merupakan saraan yang diterima selain daripada saraan bulanan biasa. Rujuk nota penerangan Jadual PCB untuk penerangan lanjut saraan tambahan). 
           
(a) Bonus        
(b) Tunggakan        
(c) Komisen (tidak dibayar setiap bulan)        
(d) Ganjaran        
(e) Pampasan        
(f) Yuran pengarah (tidak dibayar setiap bulan)        
(g) Cukai Pendapatan yang dibayar oleh majikan bagi pihak pekerja    
(h) Lain-lain        
(i)  Jumlah saraan tambahan (a) hingga (h)        
           
(j) KWSP saraan tambahan [terhad RM6000 setahun] (a) hingga (h)    
(k)  Jumlah saraan tambahan bersih [(i)-(j)]        
           
POTONGAN BULAN SEMASA
RM
           
1)  Rawatan perubatan ibu bapa, keperluan khas dan penjaga ibu bapa [terhad kepada RM5000 setahun]
     
2)  Peralatan sokongan asas untuk kegunaan sendiri, suami/isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya [terhad kepada RM5000 setahun]
     
3)  Yuran pendidikan (sendiri) [terhad kepada RM5000 setahun]
     
4)  Perbelanjaan perubatan bagi penyakit yang sukar diubati atas diri sendiri, suami / isteri atau anak [terhad kepada RM5000 setahun]
 
(a)
 
5)  Pemeriksaan perubatan penuh atas diri sendiri, suami / isteri atau anak [terhad kepada RM500 setahun]
 
(b)
 
  Jumlah a + b [terhad kepada RM5000 setahun]
     
6)  Pembelian buku/majalah/jurnal/penerbitan untuk diri sendiri, suami / isteri atau anak [terhad kepada RM1000 setahun]
     
7)  Pembelian komputer peribadi untuk individu (potongan dibenarkan sekali dalam setiap 3 tahun) [terhad kepada RM3000]
     
8)  Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) [terhad kepada RM6000 setahun]
     
9)  Peralatan sukan [terhad kepada RM300 setahun]
     
10)  Bayaran alimoni kepada bekas isteri [terhad kepada RM3000 setahun]
     
11)  Premium insurans nyawa [terhad RM6000 setahun termasuk KWSP]
     
12)  Insurans pendidikan dan perubatan [terhad kepada RM3000 setahun]
     
13)  Skim persaraan swasta dan anuiti tertangguh[terhad kepada RM3000 setahun]
     
14)  Faedah pinjaman perumahan [terhad kepada RM10000 setahun]
     
           
MAKLUMAT REBAT BULAN SEMASA
RM
Zakat atau Fitrah        
           
SARAAN BULAN SEMASA
RM
Saraan bulan semasa  
           
SARAAN TAMBAHAN BULAN SEMASA
RM
(Saraan tambahan merupakan saraan yang diterima selain daripada saraan bulanan biasa. Rujuk nota penerangan Jadual PCB untuk penerangan lanjut saraan tambahan).'
Nota: Mulai 1 Januari 2013, bayaran kerja lebih masa dikategorikan sebagai saraan bulan semasa.
 
           
(a) Bonus        
(b) Tunggakan        
(c)  Komisen        
(d) Ganjaran        
(e) Pampasan        
(f) Yuran pengarah        
(g) Cukai Pendapatan yang dibayar oleh majikan bagi pihak pekerja        
(h) Lain-lain        
(i)  Jumlah saraan tambahan (a) hingga (h)        
           
           
 
 
Hak Cipta Terpelihara © Unit e-Apps, Bahagian Aplikasi e-Services, Lembaga Hasil Dalam Negeri.
Paling Sesuai Menggunakan IE.