<<< Keluar English Version    
KALKULATOR PCB
LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA
 
NAMA   
NOMBOR PENGENALAN DIRI   
BULAN   TAHUN   2020   
  
Status  
Status Perkahwinan  
                 
(Tandakan yang berkenaan)                 
Individu Kurang Upaya       Ya Tidak
Pasangan Kurang Upaya       Ya Tidak
                 

Anak (kandung/tiri/angkat)

      Bilangan anak yang dituntut oleh diri sendiri
- Masukkan bilangan anak mengikut kategori di bawah Kadar kelayakan 
        100%   50%  
(a) Di bawah 18 tahun
(b) 18 tahun dan ke atas yang masih belajar (termasuk sijil/matrikulasi)
(c) Lebih 18 tahun dan sedang belajar sepenuh masa di peringkat diploma ke atas (Malaysia) atau di peringkat ijazah dan ke atas (luar Malaysia)
(d) Kurang upaya
(e) Kurang upaya belajar di IPT
 
 
SARAAN/PCB/REBAT/POTONGAN TERKUMPUL BULAN SEBELUM DALAM TAHUN SEMASA (TERMASUK DI MAJIKAN LAMA)
RM
JUMLAH (RM)
Saraan/Manfaat Berupa Barangan (MBB)/Nilai Tempat Kediaman (NTK) terkumpul           
KWSP dan Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan [terhad RM4000 setahun]        
Saraan bersih terkumpul          
PCB bulanan terkumpul yang telah dibayar (termasuk PCB saraan tambahan)          
Jumlah terkumpul zakat/fitrah/levi yang telah dibayar          
Lain-lain potongan terkumpul 
         
           
SARAAN BULAN SEMASA
RM
JUMLAH (RM)
Saraan bulan semasa    
KWSP dan Kumpulan Wang Lain Yang Diluluskan [terhad RM4000 setahun]    
Jumlah saraan bersih bulan semasa          
Manfaat Berupa Barangan (MBB)        
Nilai Tempat Kediaman (NTK)        
           
[ + ]SARAAN TAMBAHAN BULAN SEMASA
[ + ]POTONGAN BULAN SEMASA
[ + ]MAKLUMAT REBAT BULAN SEMASA
SARAAN BULAN SEMASA
RM
Saraan bulan semasa  
Manfaat Berupa Barangan (MBB)      
Nilai Tempat Kediaman (NTK)      
           
[ + ]SARAAN TAMBAHAN BULAN SEMASA
           
 
 
Hak Cipta Terpelihara © Unit e-Apps, Bahagian Aplikasi e-Services, Lembaga Hasil Dalam Negeri.
Paling Sesuai Menggunakan IE.